ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือดสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 + รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้หน้าที่การเงินและบัญชี สบอ.3 (บ้านโป่ง)

..................................

- กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย)  และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

+ ยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกรประเมินควมรู้ควมสรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (กรทดสอบสมรรถภพร่งกย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภษณ์ )เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงนรชกรทั่วไป ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2558 ตำแหน่งพนักงนพิทักษ์ป่า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

 

ไปหน้าหลัก www.paro3.com